Budaya

Sura, Sukertane Tahun

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, bulan Sura (Muharram) merupakan bulan yang dikeramatkan. Dan bagi orang yang njawani, mereka akan menahan diri

Panembahan Gunung Depok

Kisah pelarian Raden Kamandaka yang terluka akibat terkena ptrem saat bertarung melawan Raden Banyak Ngampar, melatarbelakangi keberadaan Panembahan